Cégminősítés

 Minősített cég elemzés

A minősített céginformáció a leghatékonyabb – kereskedelmi hitelezést megalapozó – céginformációs döntéstámogató eszköz, amely hozzájárul a pénzügyi kockázat és a kétes kintlévőségek csökkentéséhez, a cash-flow javításához. A cégjegyzékben található adatokon kívül a cég működésének jellemzőit és a cég minősítésére szolgáló mutatókat, indexeket tartalmazza. Az indexrendszer hivatott a cégek megbízhatóságának értékelésére (üzletmenet, cégfejlődés, fizetési morál). Az indexek meghatározzák az üzleti kapcsolat létesítésének kockázatát, a kiszemelt partner hitelképességét, azaz bonitását. A GA-4 belső indexrendszere alapján osztályozzuk a lekérdezett céget, melyet 4 csoportba sorolunk. Nem Önnek kell időt rabló céginformációs rendszerekben bogarásznia, szakképzett kollégánk friss, naprakész adatokból ad céginformációt és minősíti a lekérdezett céget akár azonnal telefonon is. 

A minősített cég elemzés adatgyűjtésének alapjai:

  • Cégközlöny;
  • cégbírósági nyilvántartások;
  • főkönyvi mérlegadatok;
  • marketing-céginformáció;
  • honlap; sajtófigyelés
  • adósok listája.

A minősített cégelemzés esetén a tényadatok mellett értékeli, minősíti a pénzügyi helyzetet, a fizetési morált, a cégfejlődést, tehát osztályozzuk a lekérdezett céget.

ceg-elemzes-01

CÉGMINŐSÍTŐ SZOLGÁLTATÁSUNKAT ÉVES SZERZŐDÖTT PARTNEREINK DÍJMENTESEN, KORLÁTLAN SZÁMBAN VEHETIK IGÉNYBE.

Az alap adatok minden egyes cégjegyzékben megtalálhatók, hiszen az összes cégformára vonatkoznak. Felsorolásukat a táblázat tartalmazza.

A cégjegyzék adatai

A rovat száma A rovat tartalmának leírása
1. Általános adatok (bejegyzés kelte, cégforma)
2. A cég elnevezése
3. A cég rövidített elnevezése
4. A cég idegen nyelvű elnevezése(i)
5. A cég székhelye
6. A cég telephelye(i)
7. A cég fióktelepe(i)
8. A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte
9. A cég tevékenységi köre(i) Közhasznú társaság esetén a Cégközlöny azt is feltünteti, hogy melyik a közhasznú tevékenység
10. A működés befejezésének időpontja
11. A cég jegyzett tőkéje, ezen belül a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás értéke
12. A cégjegyzés módja
13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai
14. A könyvvizsgáló(k) adatai
15. A felügyelőbizottsági tagok adatai
16. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai
17. A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele
18. A kamara megnevezése, amelynek a cég tagja
19. A társadalombiztosítási folyószámla száma
20. A cég statisztikai számjele
21. A cég adószáma
22. Átalakulás esetében a jogutód cég(ek) adatai
23. A cég működésének felfüggesztése
24. A cég megszűntnek nyilvánítása
25. A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának dátuma
26. Végelszámolás kezdete és befejezése
27. Csődeljárás kezdete és befejezése
28. Felszámolás kezdete és befejezése
29. Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per adatai
30. A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per adatai
31. Tag kizárása iránti per adatai
32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
33. A bírósági végrehajtás adatai
34. A biztosítási intézkedés adatai
35. A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalása