„csak akkor kaphatja meg a fővállalkozó a pénzt ha kifizette az alvállalkozóit…”

Windt Gábor a GA4 Kft. behajtási vezetője segít nekünk az új elektronikus építési napló ügyében eligazodni.

 

 

Mikortól kötelező az építési napló elektronikus vezetése?

„Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az érvényes, hatályos jogszabály. E rendeletben előírt elektronikus építési napló vezetésének kötelezettségét a 2013. október 1-jét követően kell alkalmazni a következőkre:

 

- megkötött tervezési és kivitelezési (építési) szerződésekre,

- tervezett kivitelezési dokumentációkra,

- megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységekre,

- megnyitott építési napló vezetésére.”

 

Az elektronikus napló bevezetésével az építési napló fogalma NEM változik. Építési naplót kell vezetni az alábbi építőipari kivitelezési tevékenységnél:

-építésügyi hatósági engedélyhez kötött,

-tudomásulvételi eljáráshoz kötött,

-a Kbt. hatálya alá tartozó.”

 

Mit tartalmaz az elektronikus építési napló?

„Az építési napló időrendben tartalmazza:

- a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet,

- az építési-szerelési munkák adatait,

- a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.”

 

Hogy zajlik a munkaterület átadás-átvétele?

„Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg a naplót

meg kell nyitni. Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak

- az építési naplóban ellen kell jegyeznie,

- annak tudomásulvételéről az építési naplóban

nyilatkoznia kell,

- külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt

elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia.”

 

Hogy kezdődik az építkezés a napló szerint?

„Az építési főnaplót meg kell nyitni és az előírt adatokat felvinni.

A naplórészt naponta kell vezetni, és naprakész állapotban

kell tartani. A „napi jelentés”-t minden nap ki kell tölteni,

akkor is ha bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az

egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján

kell megtenni.”

 

Nap mint nap kell vezetni?

„A napi bejegyzéseket online vagy az offline kell rögzíteni, melyet 3 napon belül az online rendszerbe fel is kell tölteni. Ezeket a feltöltésig a helyszínen elérhetővé kell tenni. Az alkalmazás, a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezár, a módosítást vagy törlést az e-napló alkalmazás követhetővé teszi.”

 

Az alvállalkozónak kell mindig vezetni az e-naplót?

„A megrendelő vagy kivitelező átvállalhatja az alvállalkozó elektronikus építési alnaplójának vezetését, melyhez egyszer használatos belépési jelszó szükséges, az átvállalás nem vonatkozhat a teljesítésigazolási naplóra. Az aki a saját építési naplójának vezetését átadta, az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését.”

 

Műszaki átadás-átvétel hogyan történik?

„Az építés befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni, melyhez az építtető hívja össze az eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező elektronikus főnaplóban jelzett kezdeményezésre.

Az eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet mellékletként csatolni kell a főnaplóhoz.

Ha az építtető a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az elektronikus jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

- a kijavítás határidejét, valamint

- a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését.”

 

Miként történik a munka kifizetése?

„A hibák, hiányosságok kijavítása után a teljesítést a teljesítésigazolási naplóban kell rögzíteni. A szakmai igazolások eredeti példányát papír alapon meg kell őrizni.

A vállalkozó kivitelező a benyújtott számlája teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelését kiegyenlítette.

Ez persze csak elmélet, a gyakorlatot majd az idő igazolja.”

Az elkövetkező hetekben interjút készítünk Romhányi Tamással aki a műszaki ellenőrök szemszögéből mondja el tapasztalatait.

 

A szerzőről